Trang chủ / Sinh Hoạt Đạo Tràng / Lễ Thượng nguyên – Rằm tháng Giêng năm Canh Tý – 2020

Lễ Thượng nguyên – Rằm tháng Giêng năm Canh Tý – 2020

Sáng nay, nhân ngày Lễ Thượng nguyên – Rằm tháng Giêng năm Canh Tý – 2020 (08/02), Phật tử Quảng Sen hướng dẫn đoàn ghé thăm chùa Thiên Long và phát tâm tụng kinh Dược Sư gia trì đàn Dược Sư nhằm hồi hướng công đức cầu bình an gia đạo, dịch bệnh tiêu trừ, nhơn dân an lạc.