TRỰC TIẾP: Lễ Sám hối tối 30 tháng Bảy năm Quý Mão 2023

Sau khi lễ Sám xong, các Phật tử xuống bếp chuẩn bị các nguyên liệu để làm bánh mì miễn phí gieo duyên ăn chay với bà con Phật tử tại địa phương vào sáng mai Mùng 1 tháng 8