Thông báo: Tạm dừng các ngày tu tập cuối tháng 3 âm lịch năm 2021

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT,

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các Cơ quan Chức năng cũng như Giáo hội đã có những khuyến cáo (5K) dừng các hoạt động tập trung đông người… nhằm phòng, chống dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, chùa Thiên Long xin thông báo tạm dừng 3 thời khóa tu tập vào cuối tháng 3 âm lịch như sau:

  1. Khóa Tụng kinh Pháp Hoa vào thứ 2, ngày 22/3/âm lịch (3/5/2021)
  2. Khóa trì chú Đại Bi kì thứ 3 vào ngày 24/3/âm lịch (5/5/2021)
  3. Khóa niệm Phật kì thứ 4 vào chủ nhật, ngày 28/3/âm lịch (9/5/2021)

Nhằm đảo bảo an toàn sức khỏe cho mọi người và cũng an tâm cho mình, rất mong mọi người hoan hỷ, và có thể nghe pháp, tu tập, làm các việc công đức tại từ gia của mình!

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT!

Có thể là hình ảnh về ngoài trờiKhông có mô tả ảnh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *