Thông Báo: Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm – Quy y Tam bảo ngày 19/9/Nhâm Dần 2022

Theo thông lệ hằng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày vía đức Bồ tát Quán Thế Âm xuất gia, chùa Thiên Long sẽ tổ chức lạy Ngũ Bách Danh vào lúc 18 giờ 00 ngày 19 tháng 9 năm Nhâm Dần (nhăm ngày 14/10/2022) 

Đồng thời để tạo điều kiện cho những vị hữu duyên muốn trở thành đệ tử của Phật, Chùa Thiên Long tổ chức lẽ QUY Y TAM BẢO, đặt pháp danh…

Chùa Thiên Long trân trọng thông báo và kính mời các Phật tử vân tập về chùa Thiên Long, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tau tham gia lễ lạy gieo duyên, nương tựa Phật Pháp Tăng, trở thành đệ tử Phật, thực tập hạnh lành, từ bi, vô ngã vị tha… ngõ hầu được sự che chở,  phù hộ độ trì của đức mẹ hiền Quán Thế Âm.

Buổi lễ sẽ được phát trực tiếp trên kênh Facebook Chùa Thiên Long: