Thông Báo: Khóa niệm Phật ngày chủ nhật – 18/08/Canh Tý

Chương trình khóa tu niệm Phật ngày Chủ Nhật – 18/8/Canh Tý) tại chùa Thiên Long, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ, BR-VT như sau:
8 giờ 00: Phật tử vân tập, ổn định đạo tràng
8 giờ 30: Niêm hương bạch Phật, khai kinh
– Tụng kinh A Di Đà
– Kinh hành niệm Phật
– Ngồi thiền niệm Phật
– Lễ lạy danh hiệu Phật
10 giờ 30: Cúng Ngọ
11 giờ 00: Thọ trai
12 giờ 00: Chỉ tịnh
13 giờ 30: Thức Chúng
14 giờ 00: Chia sẻ Phật pháp
14 giờ 30: Tụng kinh A Di ĐÀ
– Ngồi thiền niệm Phật
– Kinh hành niệm Phật
–Lễ lạy danh hiệu Phật
16 giờ 00: cúng thí thực cô hồn
16 giờ 30: Hoàn mãn
Kính mời các Phật tử sắp xếp thời gian về tham dự cộng tu với đại chúng cùng trợ lực, trợ duyên nhau cùng tiến tu ạ!
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT