Trang chủ / Thông Báo / Thông báo: Khóa Niệm Phật kì 4 ngày Chủ Nhật – 21/06/2020 (mùng 1/5/Canh Tý)

Thông báo: Khóa Niệm Phật kì 4 ngày Chủ Nhật – 21/06/2020 (mùng 1/5/Canh Tý)

Chương trình khóa tu niệm Phật ngày Chủ Nhật – 21/06/2020 (mùng 1/5/Canh Tý) tại chùa Thiên Long, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ, BR-VT như sau:

8 giờ 00: Phật tử vân tập, ổn định đạo tràng

8 giờ 30: Niêm hương bạch Phật, khai kinh

  • Tụng kinh A Di Đà
  • Kinh hành niệm Phật
  • Ngồi thiền niệm Phật

10 giờ 30: Cúng Ngọ

11 giờ 00: Thọ trai

12 giờ 00: Chỉ tịnh

13 giờ 30: Thức Chúng

14 giờ 00: Chia sẻ Phật pháp

14 giờ 30: Tụng kinh A Di ĐÀ – Ngồi thiền niệm Phật – Kinh hành niệm Phật

16 giờ 00: cúng thí thực cô hồn

16 giờ 30: Hoàn mãn

Kính mời các Phật tử sắp xếp thời gian về tham dự cộng tu với đại chúng cùng trợ lực, trợ duyên nhau tiến tu ạ!

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!