Trang chủ / Thông Báo / Thông Báo: Khóa Lễ Hoàn Kinh Vạn Phật Online năm 2020

Thông Báo: Khóa Lễ Hoàn Kinh Vạn Phật Online năm 2020

Kính thưa quý Phật tử xa gần,

Khóa lễ lạy Vạn Phật được bắt đầu ngày 17/4N/Canh Tý dự kiến kết thúc vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, do năm nay ít đi công việc nên khóa lễ lạy Vạn Phật được kết thúc sớm hơn dự kiến.

Thông báo: Thời khóa lễ Phật hằng ngày trong mùa An cư kiết hạ

Lễ Hoàn Kinh Vạn Phật Online sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật, 5/7 âm lịch nhằm ngày 23/8/2020.

Nhân dịp lễ hoàn kinh Vạn Phật, kết thúc khóa lạy Vạn Phật mùa an cư năm nay 2020 – PL.2564, cũng là bắt đầu mùa Vu Lan – Báo Hiếu, nguyện đem công đức lạy Phật này hồi hướng báo đền công ơn cha mẹ, cửu huyền thất tổ: cha mẹ hiện tiền được tăng phước tăng thọ, cha mẹ ông bà tổ tiên tiên quá vãng được siêu sinh tịnh độ. Cầu nguyện Đại dịch COVID 19 trên thế giới và Việt Nam sớm được tiêu trừ, chúng sanh an lạc!

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT!

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT!

Video: Khóa lễ lạy Vạn Phật mùa An cư năm 2020

Lạy Phật – Gieo duyên lạy Phật được nhiều lợi ích, phước báo