Trang chủ / Tin Tức (page 5)

Tin Tức

BTS tỉnh thông báo V/v Tổ chức Đại Giới đàn Huệ Đăng PL. 2564 – DL. 2020và hướng dẫn thiết lập hồ sơ thọ giới

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU BAN TRỊ SỰ ____________Số: 281 /TB/BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________             Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 7 năm 2020 THÔNG BÁO V/v Tổ chức Đại Giới …

Chi tiết »