Tin Tức

Đề cương ôn tập khảo hạch Đại Giới đàn Minh Nguyệt

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ĐẠI GIỚI ĐÀN MINH NGUYỆT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa: Hai thời khóa Công phu thiền môn truyền thống; Luật Trường hàng: Tỳ-ni, Sa-di, Oai nghi, Cảnh sách (HT. Thích Đạt Dương biên soạn); Phật học Phổ thông …

Read More »