TRỰC TIẾP: Nhạc niệm Phật tưởng niệm chư hương linh quá vãng vì dịch bệnh Covid-19

Trực tiếp: 20 giờ ngày 19/11/2021 nhằm ngày Rằm tháng Mười – Lễ Hạ Nguyên năm Tân Sửu
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏
Thành kính tưởng niệm: các cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, lực lượng tuyến đầu đã hy sinh; Tăng Ni đã viên tịch; Phật tử và đồng bào các giới không may đã qua đời vì dịch bệnh Covid-19.🙏🙏🙏
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *