Lưu ảnh: Cơm Chay Gieo Duyên kì 19 ngày 10-3-2022 Bệnh viện TT tỉnh BR-VT

Sau tháng nghỉ Tết, sáng nay, 10/3/2022 (8/2/Nhâm Dần), chương trình Cơm Chay Gieo Duyên bắt đầu kỳ thứ nhất của năm Nhâm Dần – 2022.

Chương trình Cơm Chay Gieo Duyên khởi động từ tháng 4 năm 2019 với tâm nguyện hỗ trợ các bệnh nhân tại bệnh viên Tâm thần tỉnh BR-VT mỗi tháng 1 ngày cơm chay nhằm gieo duyên thiện lành. Tuy nhiên có một số tháng không thực hiện được do tình hình dịch bệnh…

Chương trình được sự tài trợ của nhóm thiện nguyện Tùy Tâm (Nghĩa Thành – Suối Nghệ) và các Phật tử, các nhà hảo tâm khác, nhóm nấu ăn Ngọc Hoa (TP.BR). Chương trình xin niệm ân các vị và cầu chúc tất cả mọi người luôn được an lành!

Lưu ảnh: Cơm Chay Gieo Duyên kỳ 18 ngày 9-1-2022 Bệnh viện TT tỉnh BR-VT

Có thể là hình ảnh về 2 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 2 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 4 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người, thực phẩm và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà