Trang chủ / Tin Tức / Lễ Hoàn Kinh Vạn Phật mùa An cư năm 2020

Lễ Hoàn Kinh Vạn Phật mùa An cư năm 2020

Hôm nay, ngày Mùng 5 tháng Bảy năm Canh Tý – 2020, chùa Thiên Long tổ chức Lễ Hoàn Kinh Vạn Phật, lễ Phật 100 danh hiệu 11000-11100, khép lại chương trình lễ Phật mùa An cư năm 2020. Nguyện hồi hướng công đức: Phụ mẫu hiện tiền tăng phúc tăng thọ, cha mẹ quá vãng siêu sinh Phật độ! Cầu nguyện dịch bệnh COVID19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

Chương trình lễ Phật hằng ngày bắt đầu  từ ngày 17/4/Canh Tý – 2020 và dự kiến kết thúc vào ngày Rằm tháng 7/Canh Tý – 2020. Tuy nhiên, năm nay do tình  hình dịch bệnh, ít có đi công việc hơn mọi năm nên chương trình lễ Phật kết thúc sớm hơn dự kiến.

Thông báo: Thời khóa lễ Phật hằng ngày trong mùa An cư kiết hạ