Trang chủ / Thông Báo / Chương trình: Mừng xuân Canh Tý – 2020

Chương trình: Mừng xuân Canh Tý – 2020

CHƯƠNG TRÌNH

MỪNG XUÂN CANH TÝ – 2020

Ngày 28 tết:  tổng vệ sinh, trang trí hoa tết

Mùng 1: 00 giờ 00: Đón giao thừa, phát lộc đầu năm

Mùng 1-2-3: Đón khách thập phương về lễ Phật cầu phúc đầu năm

Mùng 4: -9 giờ sáng khai Đàn Dược Sư

-2 giờ chiều đảnh lể chúc tết Hòa Thượng (Chùa Đại Tòng Lâm)

Mùng 8: 18 giờ tối: Dâng sớ cúng Pháp hội Dược Sư cầu an bá tánh

Ngày 15: Cúng lễ Thượng Nguyên – Rằm tháng Giêng

Lưu ý: Mỗi tối 19 giờ có khóa lễ tụng kinh Dược Sư, quý Phật tử sắp xếp về tham gia tụng kinh gia trì công đức Đàn Tràng Dược Sư.