Chùm ảnh: BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc tặng quà cho các cơ sở thờ tự

Vào ngày 12/09/2021 BTS GHPGVN huyện Xuyên Mộc đã đến thăm và tặng quà cho Chư tôn đức Tăng ni trong huyện trong những ngày đầu tiên huyện nới lỏng giãn cách sau hơn 2 tháng áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTG
Huyện Xuyên Mộc là huyện nằm ở vùng sâu, xa của tỉnh BRVT. Trong hơn 2 tháng vừa qua do tình hình chung của tỉnh và huyện nên khá nhiều cơ sở thờ tự và Chư tôn đức Tăng ni trong huyện gặp khó khăn trong cuộc sống. Trong những ngày đầu tiên khi huyện nới lõng giãn cách Đại đức Thích Nguyên Thọ, Trưởng BTS GHPGVN huyện đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các Cơ sở thờ tự trong huyện. Tại mỗi cơ sở ngoài những phần quà, Đại đức còn lắng nghe tâm sự của Tăng Ni và đã có lời động viên, sách tấn. Xin giới thiệu chùm ảnh mà chúng tôi mới nhận được:
xm 1 copy

xm 2 copy

xm 3 copy

xm 4 copy

xm 5 copy

xm 6 copy

xm 7 copy

xm 8 copy

xm 9 copy

xm 10 copy

xm 11 copy

xm 12 copy

xm 13 copy

xm 14 copy

xm 15 copy

xm 18 copy

xm 19 copy

xm 23 copy

xm 24 copy

xm 25 copy

xm 26 copy

xm 27 copy

xm 28 copy

xm 29 copy

xm 30 copy

xm 31 copy

xm 32 copy

Theo website BTS tỉnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *