Cáo phó: Ni sư THÍCH NỮ MINH HẢI trụ trì chùa Từ Ân tân viên tịch

MÔN PHONG TỔ ĐÌNH LINH BỬU – TỪ ÂN

VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

CÁO PHÓ

Môn phong tổ đình Linh Bửu và Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

NI SƯ THÍCH NỮ MINH HẢI

  • Phó Trưởng Ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN thị xã Phú Mỹ
  • Trụ trì chùa Từ Ân, tổ 16, khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sau thời gian bệnh duyên, mặc dù đã được của y bác sĩ và sự chăm sóc tận tình chúng đẹ tử, Ni sư đã viên tịch vào lúc 20 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2021 (nhằm ngày 19/4 Tân Sửu) tại chùa Từ Ân, khu phố Mỹ Tân, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR – VT.

  • Trụ thế: 57 năm
  • Hạ lạp: 29 năm.

Lễ Nhập quan chính thức cử hành vào lúc 14 giờ 00, ngày 31/5/2021 (nhằm ngày 20/4/Tân Sửu) tại chùa Từ Ân, khu phố Mỹ Tân, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT.

Kim quan Ni sư được tôn trí tại chùa Từ Ân, khu phố Mỹ Tân, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT.

  • Lễ viếng bắt đầu từ lúc: 16 giờ 00, ngày 31/5/2021 (nhằm ngày 20/4/Tân Sửu).
  • Lễ Truy niệm được cử hành vào lúc: 16 giờ 00, ngày 1/6/2021 (nhằm ngày 21/4/Tân Sửu), sau đó cung tống kim quan đến Đài hỏa táng Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

TM. BAN TỔ CHỨC TANG LỄ

(Đã ký)

NI SƯ THÍCH NỮ MINH QUANG

Có thể là hình ảnh về văn bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *