Thông báo: Lễ khai kinh Vu Lan – Báo Hiếu năm Tân Sửu – 2021

Theo thông lệ hằng năm, vào ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch, chùa Thiên Long sẽ khai kinh Vu Lan – Báo Hiếu, nhằm nhắc nhở những người con Phật nhớ tưởng và báo đền ân đức của cha mẹ, ông bà tổ tiên, cầu siêu Cửu huyền và kỳ nguyện quốc thới dân an, dịch bệnh tiêu trừ.

Lễ khai kinh diễn ra vào 18 giờ 30 phút vào ngày mùng 1 tháng 7 năm Tân Sửu (8/8/2021) và được phát trực tiếp hằng ngày (18:30 phút) trên trang Facebook Chùa Thiên Long cho đến ngày lễ Húy kỵ Hòa thượng khai sơn Chùa Thiên Long (23/7/âm lịch).

Kính mong các Phật tử, những người con hiếu thảo cố gắng sắp xếp thời gian vào khung giờ trên tham gia tụng kinh trực tuyết cùng góp phần cầu nguyện Âm siêu – Dương thới!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *