Trang chủ / Thông Báo / Thông báo: Khóa tu trì chú Đại Bi kì thứ 10 – kì cuối năm Kỷ Hợi – 2019

Thông báo: Khóa tu trì chú Đại Bi kì thứ 10 – kì cuối năm Kỷ Hợi – 2019

Chương trình khóa lễ trì thần chú Đại Bi kì thứ 10 cũng là kì cuối của năm 2019 vào ngày 19 tháng 12 nhằm ngày 24/11 năm Âm lịch.

08: 30 Phật tử vân tập, ổn định đạo tràng

09: 00 Khai khóa lễ, trì chú Đại Bi

10: 30  Cúng ngọ, tiếp tục trì chú Đại Bi

12: 00  Hồi hướng công đức

12: 30  Đạo tràng thọ trai và hoàn mãn

Quý Phật tử tham gia khóa lễ góp phần công đức xin liên hệ xe: 0908447471 PT: Chiếu Kim