Trang chủ / Thông Báo / Thông báo: Khóa tu niệm Phật một ngày nhân lễ vía Phật A Di Đà năm 2019

Thông báo: Khóa tu niệm Phật một ngày nhân lễ vía Phật A Di Đà năm 2019

Nhằm tạo công đức lành, gieo duyên với Phật tử phát tâm cầu sanh Tịnh Độ, Nhân lễ kỷ niệm Phật A Di Đà, vào ngày chủ nhật 13 tháng 11 âm lịch (2019) chùa Thiên Long (xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tổ chức tu một ngày niệm Phật theo chương trình dự kiến như sau:

8 giờ 00: Phật tử vân tập, ổn định đạo tràng

8 giờ 30: Niêm hương bạch Phật, khai kinh

  • Tụng kinh A Di Đà
  • Kinh hành niệm Phật
  • Ngồi thiền niệm Phật

10 giờ 30: Cúng Ngọ

11 giờ 00: Thọ trai

12 giờ 00: Chỉ tịnh

13 giờ 30: Thức Chúng

14 giờ 00: Chia sẻ Phật pháp

14 giờ 30: Ngồi thiền niệm Phật – Kinh hành niệm Phật- Đảnh lễ 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà

16 giờ 00: cúng thí thực cô hồn

16 giờ 30: Hoàn mãn

NIỆM PHẬT – NHỚ PHẬT – HÀNH HẠNH PHẬT – NGUYỆN THÀNH PHẬT