Thông báo: Khoá niệm Phật nhân lễ vía đức Phật A Di Đà năm 2020

Nhân ngày vía đức Phật A Di Đà năm 2020, vào ngày Chủ Nhật – 14/11/Canh Tý  (27/12/2020) tại chùa Thiên Long, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ, BR-VT  sẽ tổ chức khoá niệm Phật theo chương trình như sau:
8 giờ 00: Phật tử vân tập, ổn định đạo tràng
8 giờ 30: Niêm hương bạch Phật, khai kinh
– Tụng kinh A Di Đà
– Kinh hành niệm Phật
– Ngồi thiền niệm Phật
– Lễ lạy danh hiệu Phật
10 giờ 30: Cúng Ngọ
11 giờ 00: Thọ trai
12 giờ 00: Chỉ tịnh
13 giờ 30: Thức Chúng
14 giờ 00: Tụng kinh A Di ĐÀ
– Ngồi thiền niệm Phật
– Kinh hành niệm Phật
–Lễ lạy danh hiệu Phật
16 giờ 00: cúng thí thực cô hồn
16 giờ 30 Lễ 48 đại nguyện đức Phật A Di Đà
17 giờ 00 Hoàn mãn
Kính mời các Phật tử sắp xếp thời gian về tham dự cộng tu với đại chúng cùng trợ lực, trợ duyên nhau cùng niệm Phật, đảnh lễ 48 đại nguyện tưởng nhớ, tri ân công đức độ sanh của đức Phật A Di Đà và cùng học hạnh và tiến tu theo Ngài!
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *