THÔNG BÁO: Khóa niệm Phật kỳ cuối và Sinh hoạt Tổng kết năm Canh Tý – 2020

Chương trình khóa tu niệm Phật ngày Chủ Nhật – 05/12/Canh Tý (17/01/2021) tại chùa Thiên Long, xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ, BR-VT như sau:
BUỔI SÁNG:
8 giờ 00: Phật tử vân tập, ổn định đạo tràng
8 giờ 30: Niêm hương bạch Phật, khai kinh
– Tụng kinh A Di Đà
– Kinh hành niệm Phật
– Ngồi thiền niệm Phật
– Lễ lạy danh hiệu Phật
10 giờ 30: Cúng Ngọ
11 giờ 00: Thọ trai
12 giờ 00: Chỉ tịnh
BUỔI CHIỀU:
14 giờ 00: Sinh hoạt đạo tràng – tổng kết cuối năm
16 giờ 00: Dùng cơm thân mật, tạm biệt và hẹn gặp lại đầu năm mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *