Gieo nhân lành – Gặt quả lành

Gieo nhân lành, gặt quả lành

Gieo nhân bất thiện cũng đừng trách ai

Xưa nay quả báo không sai

Chỉ là sớm – muộn: đắng cay – ngọt bùi

P/s: Hình ảnh chuẩn bị hạt giống cho mùa hoa sau