Phát trực tiếp khóa niệm Phật – Lễ vía Phật A Di Đà ngày 14/11/Canh Tý – 2020

THỜI KHÓA TU BUỔI SÁNG:

THỜI KHÓA BUỔI CHIỀU:

LỄ VÍA PHẬT A DI ĐÀ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *