Chùa Thiên Long: Dâng đăng cúng dường Lễ Phật Thành Đạo năm Canh Tý – 2020 – PL.2564

Tối ngày Mùng 8 tháng Chạp năm Canh Tý – PL.2564 -DL. 20/01/2021, đại đức Thích Nguyên Trụ, trụ trì chùa Thiên Long cùng các Phật tử tổ chức lễ dâng đăng cúng dường mừng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thành Đạo.

Trước khi bước vào khóa lễ, đại đức Trụ Trì có đôi lời chia sẻ sơ lược về quá trình đức Phật xuất gia học đạo và tự tu chứng được đạo quả vị Vô thượng Chánh Đẳng Giác. Sau đó, đại đức hướng dẫn các Phật tử dâng đăng cúng dường cầu nguyện thế giới hòa bình, dịch bệnh sớm được tiêu trừ, chúng sanh an lạc, hạnh phúc. Tiếp đó, Đại Đức thực hiện nghi thức Lễ Phật Thành Đạo theo truyền thống Bắc tông.

Mặc dù, trong hoàn cảnh xa xôi, đơn chiếc, chỉ có mấy thầy trò nhưng buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành  kính và kết thúc trong sự hoan hỷ, ấm áp tình đạo vị.

Hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang khiêu vũ và mọi người đang ngồiHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và mọi người trên sân khấuHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứngHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhàHình ảnh có thể có: 1 ngườiHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấuHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang khiêu vũ, nến và ngọn lửaHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người trên sân khấuHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang khiêu vũ và mọi người trên sân khấuHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 1 người, đang đứngHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấuHình ảnh có thể có: nến và ngọn lửaHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và trong nhàHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng và đám cướiHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang khiêu vũ, mọi người trên sân khấu và đêmHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đêm, ngọn lửa và trong nhàHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đêmHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đêm, trong nhà và ngoài trờiHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đêm, ngọn lửa và nếnHình ảnh có thể có: 5 người, bao gồm Sang Sang, Lệ Liễn và Mai Mai, mọi người đang đứngHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Lệ Liễn và Mai Mai, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 4 người, bao gồm Lệ Liễn và Sang Sang, mọi người đang ngồi, mọi người trên sân khấu và trong nhàHình ảnh có thể có: Xuân Thanh, Lệ Liễn và Mai Mai, mọi người đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Lệ Liễn, Mai Mai và Xuân Thanh, mọi người đang ngồi, mọi người trên sân khấu và trong nhàHình ảnh có thể có: 2 người, bao gồm Võ Thị Mỹ Hằng, mọi người đang khiêu vũ, mọi người đang đứng, mọi người trên sân khấu và đám cưới

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *