Chùa Thiên Long: Đạo tràng Phật tử Nguyên Đông tụng kinh và sinh hoạt cuối năm Canh Tý – 2020

Nhân dịp lễ kỷ niệm đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, sáng ngày Mùng 9 tháng Chạp năm Canh Tý (21/01/2021), đạo tràng Phật tử Nguyên Đông đã ghé thăm chùa và phát tâm trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhứt bộ.

Trước khi trì tụng kinh, đại đức Thích Nguyên Trụ, trụ trì chùa Thiên Long (xã Châu Pha, Tx. Phú Mỹ) đã có ít phút chia sẻ các Phật tử nhân dịp cuối năm, sau đó thực hiện nghi thức khai kinh.

Kết thúc thời khóa tụng kinh, đại đức Trụ Trì hồi hướng và phục nguyện cầu Phật t pháp trường tồn, thế giới hòa bình, thiên tai, dịch bệnh sớm được tiêu trừ, nhơn dân an lạc. Tiếp đó, PT Nguyên Đông, đại diện đạo tràng dâng vật phẩm cúng dường Tam bảo và đạo tràng sinh hoạt cuối năm trong sự hoan hỷ.

Hình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Lệ Liễn, Van An To và Phạm Mai, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấuHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứngHình ảnh có thể có: Lệ Liễn, đang đứng và trong nhàHình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trên sân khấuHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Hoa Nguyen, mọi người đang ngồiHình ảnh có thể có: 3 ngườiHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồiHình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồiHình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồiHình ảnh có thể có: Nguyễn Đức Minh, đang ngồi và ngoài trờiHình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồiHình ảnh có thể có: 1 ngườiHình ảnh có thể có: 1 người, ảnh cận cảnhHình ảnh có thể có: 1 ngườiHình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồiHình ảnh có thể có: 1 người, ảnh cận cảnhHình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồiHình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồiHình ảnh có thể có: Hoa Nguyen, đang ngồiHình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồiHình ảnh có thể có: 1 ngườiHình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồiHình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Lệ Liễn, mọi người đang đứngHình ảnh có thể có: 14 người, bao gồm Lệ Liễn và Quảng Như, mọi người đang đứng, mọi người đang khiêu vũ và mọi người trên sân khấuHình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, bàn và món ănHình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và món ăn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *