Trang chủ / Tin Tức / Video: Hoàn kinh tạ Đàn Dược Sư năm Canh Tý – 2020

Video: Hoàn kinh tạ Đàn Dược Sư năm Canh Tý – 2020

Tối ngày 28 tháng Giêng năm Canh Tý – 2020, Đại đức trụ chùa Thiên Long cùng quý Phật tử thiết Lễ Hoàn kinh tạ đàn Dược Sư. Nguyện hồi hướng công đức cầu tai qua nạn khỏi, dịch bệnh tiêu trừ, quốc gia thịnh trị, thái bình, nhơn dân ấm no hạnh phúc.