Thông Báo: Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm 18/6/Nhâm Dần 2022

Theo thông lệ hằng năm, nhân dịp kỷ niệm ngày vía đức Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo, chùa Thiên Long sẽ tổ chức lạy Ngũ Bách Danh vào chiều ngày 18 tháng 6 năm Nhâm Dần (nhăm ngày 16/7/2022). Thời gian dự kiến từ 14 giờ đến 17 giờ.

Có thể là hình ảnh về 1 người và đền thờ

Chùa Thiên Long trân trọng thông báo và kính mời các Phật tử vân tập về chùa Thiên Long, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tau tham gia lễ lạy gieo duyên, thực tập hạnh lành, từ bi, vô ngã vị tha… ngõ hầu được sự che chở,  phù hộ độ trì của đức mẹ hiền Quán Thế Âm.

Buổi lễ sẽ được phát trực tiếp trên kênh Facebook Chùa Thiên Long: