Thông báo: Lễ Khai kinh Vu Lan – Báo Hiếu năm 2022

Theo thông lệ hằng năm, nhằm nhắc nhở những người con Phật nhớ tưởng và báo đền ân đức của cha mẹ, ông bà tổ tiên; cầu siêu Cửu huyền thất tổ, cầu siêu chư tiên linh quá vãng và âm linh cô hồn vào ngày mùng 1 tháng 7 Âm lịch, chùa Thiên Long sẽ khai kinh Vu Lan – Báo Hiếu.

Lễ khai kinh sẽ diễn ra vào 18 giờ 15 phút vào ngày mùng 1 tháng 7 năm Nhâm Dần (12/8/2022) và được phát trực tiếp hằng ngày cho đến cuối tháng 7 âm lịch trên trang Facebook Chùa Thiên Long

Kính thông báo đến các Phật tử, những người con hiếu thảo sắp xếp thời gian vào lúc 18 giờ 15 tham gia tụng kinh trực tiếp tại chùa hoặc tham gia trực tuyến trên trang Facebook Chùa Thiên Long  góp phần công đức cùng cầu nguyện Âm siêu – Dương thới!

Thông báo: Lễ khai kinh Vu Lan – Báo Hiếu năm Tân Sửu – 2021