Thông báo: Lễ Hoàn kinh Vạn Phật mùa xuân năm Nhâm Dần – 2022

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, mới đó khóa Lễ lạy Vạn Phật mùa xuân năm Nhâm Dần phát trực tiếp trên kênh Facebook Chùa Thiên Long sắp đến hồi kết thúc. Chùa Thiên Long sẽ tổ chức lễ Hoàn kinh Vạn Phật vào ngày mùng 27 tháng 3 năm Nhâm Dần nhằm ngày 27/4/2022. Nguyện có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh vào Tịnh độ!

Lễ Hoàn kinh Vạn Phật sẽ phát trực tiếp trên kênh Facebook Chùa Thiên Long:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

Thông báo: Lễ Hoàn kinh Vạn Phật mùa xuân Tân Sửu – 2021 và Kỳ nguyện Online