Thông báo: Khóa tu niệm Phật kì 3 năm Tân Sửu – 2021

Tiếp tục tâm nguyện tạo điều kiện cho các Phật tử yêu thích pháp môn niệm Phật, chùa Thiên Long tổ chức khóa tu niệm Phật kì thứ 3 vào chủ nhậtngày 14 tháng 3 năm Tân Sửu nhằm ngày 25/4/2021 theo chương trình như sau:

8 giờ 00: Phật tử vân tập, ổn định đạo tràng
8 giờ 30: Niêm hương bạch Phật, khai kinh
– Tụng kinh A Di Đà
– Kinh hành niệm Phật
– Ngồi thiền niệm Phật
– Lễ lạy danh hiệu Phật
10 giờ 30: Cúng Ngọ
11 giờ 00: Thọ trai
12 giờ 00: Chỉ tịnh
13 giờ 30: Thức Chúng
14 giờ 00: Chia sẻ Phật pháp
14 giờ 30: Tụng kinh A Di ĐÀ
– Kinh hành niệm Phật
– Ngồi thiền niệm Phật
–Lễ lạy danh hiệu Phật
16 giờ 00: cúng thí thực cô hồn
16 giờ 30: Hoàn mãn
Kính mời các Phật tử sắp xếp thời gian về tham dự cộng tu với đại chúng cùng trợ lực, trợ duyên nhau cùng tiến tu!
NAM MÔ THƯỜNG TINH TẤN BỒ TÁT MA HA TÁT!
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!!!
P/s: Khóa tu sẽ phát trực tiếp trên trang Fb Chùa Thiên Long, Các Phật tử không có điều kiện tham gia tại đạo tràng, có thể tham gia niệm Phật online trên trang Fb Chùa Thiên Long.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *