Sen nở mừng Phật đản

Một chậu sen duy nhất
Vừa nở một đóa hoa
Đúng Mùng tám tháng tư
Đón Đạt Đa thái tử
.
Một chậu sen duy nhất
Nở đóa hoa thứ hai
Đúng Rằm tháng tư này
Đón mừng ngày Vesak
.
Mừng bậc Thánh ra đời
Ngàn hoa cùng đua nở
Muôn chim cất tiếng hót
Chư thiên trỗi nhạc trời…
.
Mùa Phật đản PL.2565 – DL.2021
Có thể là hình ảnh về hoa và văn bản cho biết 'VinaPhone < 07:43 Chùa Thiên Long đồng Nhóm Việc làm Ưu đãi Bài viết … Tùy chọn CHUATHIENLONG Chùa Thiên Long 6 ngày Một chậu sen duy nhất Vừa nở một đóá hoa Ngày Mùng tám tháng tư Đón Đạt Đa thái tử (Rất ngẫu nhiên, sen nở đúng ngày Đản sanh thái tử Tất Đạt Đa) CHUATHIENLONG'Có thể là hình ảnh về hoa, ngoài trời và văn bản cho biết 'VinaPhone 07:40 Một chậu sen duy nhất Nở đóa hoa thứ hai Đúng Rằm tháng tư này Đón mừng ngày Vesak P/s: Bông sen thứ 2 nở đúng ngay ngày Rằm tháng tư Thích Bình luận'
HOA NỞ NGÀY MÙNG 8:
Có thể là hình ảnh về hoa và thiên nhiênCó thể là hình ảnh về hoa và ngoài trời
HOA NỞ HÔM NAY, NGÀY RẰM THÁNG TƯ:
Có thể là hình ảnh về hoa và thiên nhiên
Có thể là hình ảnh về hoa và ngoài trời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *