Phát trực tiếp Khóa tu niệm Phật kì 1 ngày 16/2/Tân Sửu – 28/3/2021

Phát trực tiếp Thời khóa tu buổi sáng:

Phát trực tiếp Thời khóa tu buổi chiều:

Link video Youtube Khai kinh thời khóa buổi sáng:

Link video Youtube thời khóa buổi chiều:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *