Lưu video Trực tiếp các khóa Lễ tụng kinh Vu Lan – Báo Hiếu năm Tân Sửu – 2021

Lễ Khai kinh Vu Lan – Mùng 1 tháng Bảy năm Tân Sửu – 2021

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – 22/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – 21/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – 20/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – 19/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – 18/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – 17/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – 16/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – 15/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – 13/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – 12/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – 11/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – Mùng 10/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – Mùng 9/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – Mùng 8/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – Mùng 7/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – Mùng 6/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – Mùng 5/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – Mùng 4/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – Mùng 3/7:

TRỰC TIẾP: Thời tụng kinh Vu Lan – Mùng 2/7:

Phát trực tiếp Lễ Khai kinh Vu Lan trên Facebook Chùa Thiên Long: 

Phát lại trên kênh Youtube:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *