Trang chủ / Sinh Hoạt Đạo Tràng / Đại đức Thích Khải Thành thuyết giảng tại chùa Thiên Long nhân khoá tu niệm Phật 18/8/Canh Tý-2020

Đại đức Thích Khải Thành thuyết giảng tại chùa Thiên Long nhân khoá tu niệm Phật 18/8/Canh Tý-2020

Sáng ngày 18/8/Canh Tý- 2020, đại đức Thích Khải Thành, Trú xứ chùa Pháp Bao, Tp. Biên Hoà – Đồng Nai có buổi chia sẻ Phật pháp tại chùa Thiên Long, xã Châu Pha, Tx. Phú Mỹ nhân khoá tu niệm Phật định kỳ mỗi tháng 2 lần tại bổn tự.

Sau lời giới thiệu của đại đức Thích Nguyên Trụ, trụ trì chùa Thiên Long, đại Đức giảng sư Thích Khải Thành đã chia sẻ với các Phật tử đạo tràng chủ đề: Niềm tin của người Phật tử. Theo đó, người Phật tử cần phải có 6 niềm tin: tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin nhân quả, tin luân hồi, tin vào 4 chân lý tứ diệu đế. Nhờ có niềm tin sâu sắc 6 điều trên, người Phật tử tinh tấn tu tập, đạt được sự an lạc ngay trong đời sống hiện tại.

Được biết, đây là lần đầu tiên đại đức Thích Khải Thành thuyết giảng tại đạo tràng chùa Thiên Long. Và Đại Đức cũng hứa khả sẽ đảm trách những buổi giảng kế tiếp trong thời gian tới.