Cựu học Tăng, học Ni khóa 3 Đại Tòng Lâm viếng tang thân mẫu SC Liên Hòa

Trên tinh thần pháp lữ đồng học, được tin thân mẫu của Sư cô TN. Liên Hòa (cựu học Ni khóa 3) vừa viên tịch, sáng nay, 17/3/2021, đại diện cựu học Tăng học Ni lớp Cơ bản Phật học khóa 3 (nay là Trung cấp Phật học) đã đến thắp hương tưởng niệm, cầu nguyện giác linh Sư cô TN. Liên Viên được Cao đăng Phật quốc, đồng thời chia buồn cùng Sư cô TN. Liên Hòa cùng môn đồ thân quyến.

Sư cô Thích nữ Liên Viên, thế danh Dương Thị Nói là Thân mẫu của Cô Liên Hoà (Bạc Liêu), viên tịch ngày 4/2/Tân Sửu, trụ thế 92 năm, hạ lạp 14 năm.
LỄ NHẬP QUAN: 19 giờ ngày 4/2/Tân Sửu
LỄ DI QUAN: 5 giờ ngày 7/2/Tân Sửu
Kim quan an trí tại Chùa Phước Thuận, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Một số hình ảnh:

Có thể là hình ảnh về 1 người và hoaCó thể là hình ảnh về hoaCó thể là hình ảnh về 10 người, trong đó có Hue Minh Phuoc An, Chân Từ, Huệ Liên Thích và Liên Tri và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 6 người, trong đó có Huệ Liên Thích và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 10 người, trong đó có Chân Từ, Huệ Liên Thích, Hongmai Nguyenthi, Như Hiền Thích Nữ và Liên Tri và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 9 người, trong đó có Như Hiền Thích Nữ và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 6 người, trong đó có Bửu Trí và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 7 người, trong đó có Huệ Liên Thích và Liên Tri, mọi người đang đứng và hoaCó thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có An Lạc và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 7 người, trong đó có Huyền Minh và Hue Minh Phuoc An và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 1 người và đang đứngCó thể là hình ảnh về 1 người và đang đứngCó thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 4 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Chân Từ và Huệ Liên Thích, mọi người đang đứng, khăn trùm đầu và hoaCó thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Chân Từ và hoaCó thể là hình ảnh về 7 người, trong đó có Quảng Như và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Huệ Liên Thích và Như Hiền Thích Nữ và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Huệ Liên Thích và Như Hiền Thích Nữ và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Huệ Liên ThíchCó thể là hình ảnh về 5 người, trong đó có Liên Tri, Chân Từ, Huệ Liên Thích và Hongmai Nguyenthi và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 11 người, trong đó có An Lạc, Như Hiền Thích Nữ, Chân Từ và Liên Tri, mọi người đang đứng và ngoài trời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *