Chùm ảnh: Những món quà đầu tiên đến với vùng lũ Miền Trung của những người con Phật

Miền Trung thân thương mấy ngày đầu tiên chìm trong lũ dữ, những người con trai, những người con gái của Đức Như Lai chẳng sợ khổ, bất chấp nguy hiểm… sẵn sàng lên đường chia sẻ yêu thương đến với bà con đồng bào trong cơn hoạn nạn, đói khát…
Những hình ảnh quý Thầy quý Cô lội nước, chèo thuyền…trong mưa gió để mang những gói mì, những chai nước lọc đến với đồng bào vùng lũ sao mà cảm động quá! sao mà thân thương quá!
Đây chẳng phải là tiếp nối hạnh nguyện QUAN ÂM sao? Đức MẸ HIỀN luôn hiện diện khi chúng sinh đau khổ.
Ảnh: tổng hợp từ Internet