Chùa Thiên Long xã Châu Pha tổ chức lễ vía Quán Thế Âm lạy Ngũ Bách Danh

Được sự chứng minh và chỉ dạy của Hòa Thượng viện chủ chùa Thiên Long (xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ), 6 giờ tối ngày 19-6 năm Mậu Tuất, Đại Đức trụ trì chùa Thiên Long, Thích Nguyên Trụ đã tổ chức lễ vía kỷ niệm ngày Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo – hướng dẫn nam nữ Phật tử lạy 500 danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm.

Lễ lạy 500 danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm không chỉ là thể hiện lòng tôn kính thiết tha đối với một vị Bồ tát mà cũng là cách để những người con Phật tưởng nhớ đến ơn đức cao vời của người MẸ HIỀN có tấm lòng từ bi vô lượng luôn cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sanh. Lễ lạy một danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm là gieo một duyện lành, là học hỏi, tu tập theo một hạnh nguyện Ngài, là cuộc đời bớt đi một cái khổ, cuộc sống được an vui, tâm nguyện gì cũng thành, sở cầu gì cũng toại ý.

Chùa Thiên Long trước đây là Tịnh Thất Thiên Long do cố Hòa Thượng Thích Nguyên Tiềm khai sơn vào những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, là một ngôi chùa nhỏ nằm sâu trong một xã nghèo nhất huyện Tân Thành (nay là TX. Phú Mỹ) ít người lui tới, và đây cũng là lần đầu tiên chùa Thiên Long tổ chức lạy ngũ bách danh, cũng là thể theo tâm nguyện của quý Phật tử gần xa mà trước giờ chưa tổ chức được. Mặc dù vậy, buổi lễ đã được thành tựu viên mãn trong sự hân hoan tràn đầy hạnh phúc của mỗi người Phật tử tham dự.