Chùa Thiên Long: Lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm – Lạy Ngũ Bách Danh ngày 19/2/Tân Sửu – 2021

19 giờ tối ngày 19 tháng 2 năm Tân Sửu (31/3/2021), đại đức Thích Nguyên Trụ, trụ trì chùa Thiên Long đã tổ chức Lễ vía kỷ niệm đức Bồ Tát Quán Thế Âm Đản sanh – dâng đăng cúng dường và lễ lạy 500 danh danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm.

Đây là năm thứ 4 vào các ngày vía 19/2 – 19/6 – 19/9 âm lịch, Đại Đức tổ chức và hướng dẫn các Phật tử hướng về đức Bồ Tát Quán Thế Âm chiêm ngưỡng, đảnh lễ, học hạnh Quan Âm, thực hành hạnh từ bi, trang trải tình thương, cứu khổ ban vui giúp đời, giúp đạo.

Với lòng chí thành chí kính của các đạo trang Phật tử, buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành tựu viên mãn, tràn đầy niềm hoan hỷ.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và đền thờCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI QUAN THẾ ÂMBO TÁT'Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, trong nhà và văn bản cho biết 'MO ĐẠI ĐẠI Û BI THẾ ÂM BÔ TÁT m'Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'NAM MÃ ĐẠTTỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BÃ TÁT'Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều ngườiCó thể là hình ảnh về 10 người, trong đó có Liên Nga và mọi người đang đứng

Xem đầy đủ trên Facebook:

Xem đầy đủ trên Youtube:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *