Chư Tăng Ni thị xã Phú Mỹ tham dự Hội nghị tuyên truyền pháp luật Nhà nước

Sáng ngày 15-3-2023, tại Hội trường UBND thị xã Phú Mỹ (số 412, đường Độc Lập, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ), Ban Dân vận Thị ủy và UBMTTQ thị xã Phú Mỹ đã phối hợp với UBND TX. Phú Mỹ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai, tuyên truyền sổ tay Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Cư trú, Luật Xây dựng tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Tham dự Hội nghị có ông Trương Trọng Ngân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ Tịch UBMTQVN thị xã Phú Mỹ; ông Nguyễn Thành Nam – Phó Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ; đại diện lãnh đạo các ban, ngành thị xã Phú Mỹ; TT. Thích Nguyên Thái, Phó BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG thị xã Phú Mỹ, Đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Phú Mỹ; chư Tôn đức Thường trực BTS PG thị xã; Ban Đại diện PG các phường, xã; chư Tôn đức trụ trì các tự viện; đại diện các chức sắc, chức việc nhà tu hành của các tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn thị xã cũng về tham dự Hội nghị.

Sau lời phát biểu khai mạc của ông Nguyễn Thành Nam – Phó Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ, Hội nghị lần lượt lắng nghe đại diện Phòng Nội vụ thị xã phổ biến một số điều thiết yếu của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; đại diện Công an thị xã trình bày một số điều cần thiết về Luật Cư trú năm 2020; đại diện Phòng Quản lý đô thị trích dẫn về một số điều căn bản Luật Xây dựng năm 2014 và đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về thủ tục đăng ký kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các cơ sở tôn giáo.

TT. Thích Nguyên Thái, Trưởng BTS PG thị xã phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, nêu ra một số vướng mắc liên quan đến việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo; khó khăn trong việc đăng ký cư trú trên cổng thông tin điện tử…

Phát biểu đúc kết Hội nghị, ông Trương Trọng Ngân – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận thị Uỷ, Chủ Tịch UBMTTQVN thị xã Phú Mỹ ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, sẽ đề xuất các ban ngành liên quan giải quyết các vướng mắc đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, ông cũng mong muốn thông qua buổi Hội nghị này, các đại biểu nắm rõ và cùng tuyên truyền đến các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn thị xã tuân thủ và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.