Cập nhật Video các Đoàn viếng tang Đức đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Admin website chuathienlong.net xin tổng hợp, cập nhật và đăng tải các video về tang lễ Đại lão Hòa thượng đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam:

Nguồn video: Phật Sự Online TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *