C/v của BTS tỉnh V/v kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cấm túc, ở yên một chỗ tụng kinh cầu bình an, sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN TRỊ SỰ
___________
Số: 373 /CV-BTS 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2021 

V/v kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cấm túc, ở yên một chỗ tụng kinh cầu bình an, sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. 

Kính gởi:    – Các Ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

– Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố

– Chư Tăng Ni trụ trì các Tự viện trong tỉnh

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhận được công văn số:138/CV-HĐTS ngày 19/7/2021 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, V/v kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cấm túc, ở yên một chỗ tụng kinh cầu bình an, sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Theo nội dung công văn trên, trong những ngày qua, Chính quyền các cấp TP.HCM, các tỉnh thành khu vực phía Nam và trong cả nước đang rất nỗ lực làm tất cả các biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trước sự diễn biến vô cùng phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Thủ tướng Chính phủ đã rất khó khăn khi tiếp tục quyết định cho 19 tỉnh khu vực phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trước tình hình đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ra lời kêu gọi:

  1. Toàn thể Tăng Ni, Phật tử chung tay cùng các ngành, các cấp và chính quyền địa phương trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 bằng hành động cụ thể là hãy ở yên tại nhà, không đi ra ngoài khi không có công việc thực sự cần thiết. Tuyệt đối thực hiện quy định 5K, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, không tham gia và tập trung nơi công cộng.
  2. Các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện cấm túc, hàng ngày tụng kinh cầu an. Kêu gọi Phật tử ở yên tại nhà kết nối trực tuyến tụng kinh cầu Quốc thái dân an, bệnh dịch tiêu trừ.
  3. Đúng 06g00 sáng ngày 27-7-2021, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đồng loạt cử 3 hồi chuông, trống Bát-nhã tưởng niệm anh linh các Anh hùng Liệt sỹ nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021), đồng thời đồng loạt trì tụng kinh Dược Sưcầu nguyện đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, cuộc sống sớm trở lại bình thường, mọi sự an lành cho Nhân dân và đất nước.
  4. Tăng Ni, Phật tử tiếp tục đóng góp, ủng hộ vật tư, trang thiết bị y tế cho Thành phố Hồ Chí Minh, và các địa phương đang đối diện với khó khăn do số lượng F0 ngày một tăng nhanh.
  5. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và chính quyền địa phương đảm bảo an toàn trong công tác cứu trợ, từ thiện xã hội chăm lo cho những hoàn cảnh yếu thế, khó khăn trong xã hội bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Theo nội dung chỉ đạo trên của Hội đồng Trị sự GHPGVN, hơn lúc nào hết, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh kính đề nghị Quý Ban, Ngành trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Tăng Ni trụ trì các tự viện; Tăng Ni và Phật tử trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm nội dung công văn này.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

–    Như trên;

–    UBMTTQVN tỉnh

–    Ban Tôn giáo tỉnh

“để biết”

–    Lưu VP-BTS.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TRƯỞNG BAN

Hòa thượng Thích Quảng Hiển

(Đã ấn ký)

 

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.       

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *