BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN MINH NGUYỆT TRAO 200 PHẦN QUÀ CHO BÀ CON CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN