Thông báo: Khóa trì chú Đại Bi kì cuối năm Canh Tý

Thông báo: khóa trì 108 biến thần chú Đại Bi kì cuối sẽ được chùa Thiên Long tổ chức vào ngày 23/11/Canh Tý nhằm ngày 05/01/2021 theo chương trình như sau:

08: 30 Phật tử vân tập, ổn định đạo tràng

09: 00 Khai khóa lễ, trì chú Đại Bi

10: 30  Cúng ngọ, tiếp tục trì chú Đại Bi

12: 00  Hồi hướng công đức

12: 30  Đạo tràng thọ trai và hoàn mãn

Kính mời quý Phật tử có nhân duyên với thần chú Đại Bi sắp xếp thời gian về tham dự gia trì cùng đạo tràng!

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT !

MAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT !

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *