Viếng tháp Tôn giả A nan và nơi thành lập Ni đoàn

Đoàn tiếp tục viếng thăm tháp Tôn giả A nan và nơi thành lập Ni đoàn tại Tỳ Xá Ly. .
Thành Tỳ Xá Lý, một trong những địa danh gắn với nhiều sự kiện quan trọng với Phật giáo.Tại đây Đức Phật đã cho phép người nữ xuất gia và thành lập ni đoàn. 500 cung nữ và Di mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề đã xuất gia tại nơi này. Đây là một sự kiện vô cùng đặc biệt đối với nữ giới, sự bình đẳng giới được ra đời sớm nhất của nhân loại do Đức Phật chủ trương.
Thành Tỳ Xá Lý còn là nơi lưu dấu sự kiện Tôn Giả A Nan nhập diệt, cũng là quê hương của Cư Sĩ Duy Ma Cật. Đặc biệt, khi vua A Dục đến chiêm bái nơi này, ông đã cho dựng trụ đá cao 11 mét, đường kính khoảng 1 mét rưỡi, có hình con sư tử trên đỉnh trụ để đánh dấu những sự kiện quan trọng trong cuộc đời hoằng pháp giáo hóa độ sanh của Đức Phật Thích Ca tại địa danh này. Trụ đá này đến này vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu.
Tại đây, đoàn cũng đã có thời kinh ngắn và ngồi tỉnh tọa tưởng niệm các sự kiện liên quan đến thánh tích này.