Thăm tháp tôn giả Vô Não (Angulimala)

Chiều ngày 8/3 (ngày thứ 11/13 ngày), đoàn ghé thăm tháp tưởng niệm tôn giả Vô Não (Angulimala). Tôn giả Vô Não từ một người có tâm tàn ác giết người không gớm tay nhưng sau khi được đức Phật giáo hóa, Vô Não đã trở thành vị Tỳ kheo tu hành thành tựu thánh quả.

Tôn giả Vô Não vốn là một chàng trai thông minh tài giỏi ham học hỏi. ông được cha mẹ gởi đến học với một bậc thầy lỗi lạc. Chính vì là người thông minh tài giỏi nên những bạn học khác ganh tị và vu khống cho Vô Não dang díu với người vợ của người thầy. Người thầy cố tình đuổi khéo Vô Não ra khỏi trường bằng cách ra lệnh cho Vô Não phải giết và đem về 1000 ngón tay cái để đóng học phí. Với áp lực từ phía người thầy, từ cha mẹ và lòng hiếu học, ông đã bấn loạn tâm trí và thực hiện hành vi đi khắp nơi để giết người lấy ngón tay xỏ xâu đeo vào cổ. Vua Ba Tư Nặc cai trị nước Kiều Tất La lúc này biết được ra lệnh bắt Vô Não. Người mẹ hay được liền vào rừng báo tin cho con và tìm cách cứu Vô Não. Lúc này, Vô Não đã giết được 999 người và cố tìm một người nữa để giết lấy đủ số lượng 1000 ngón tay. Đức Phật quán chiếu thấy rõ sự việc, sợ Vô Não sẽ giết người mẹ của mình bèn đến khu rừng kia. Qủa thật, người mẹ đã đi vào rừng và gặp được Vô Não. Vô Não thấy bóng dáng người mẹ từ xa liền chạy đến định giết nhưng phát  hiện là mẹ của mình. Ngay khi đó đức Phật cũng đang đi tới. Vô Não liền đổi hướng đi nhanh về phía đức Phật định vung dao giết nhưng đức Phật vẫn cứ an nhiên đi về phía trước, Vô Não mãi đuổi theo mà chẳng kịp. Cuối cùng, Vô Não thét lớn: “Này, người khất sĩ kia, hãy dừng lại !dừng lại !”. Đức Phật trả lời: “Ta đã dừng lại từ lâu, chính ngươi mới là người chưa dừng lại!” Vô Não không thể hiểu được ý nghĩa của những lời này. Vì thế y lại hỏi: “Này khất sĩ, tại sao ông nói rằng ông đã dừng lại còn tôi vẫn chưa dừng ?” Đức Phật đáp: “Ta nói rằng ta đã dừng lại vì ta từ bỏ việc giết hại chúng sanh. Ta đã từ bỏ thói bạo hành, tàn sát mọi loài và ta đã an trú vào lòng từ đối với muôn loài, lòng kham nhẫn và trí tuệ do tư duyquán sát. Song ngươi vẫn chưa từ bỏ việc giết hại va đối xử tàn bạo với người khác cũng như chưa an trú vào lòng từ bi và kham nhẫn đối với mọi loài hữu tình. Do đó, người vẫn là người chưa dừng lại”. Nghe qua những lời này, Vô Não liền buông bỏ vũ khí, thỉnh cầu Đức Phật cho phép xuất gia làm đệ tử, và Đức Phật đã đồng ý hứa khả. Khi đức vua và quân lính đến bắt Angulimala, họ thấy người ấy đang ở trong Tịnh xá của Đức Phật. Biết rằng Vô Não đã từ bỏ ác đạo và trở thành một vị Tỳ kheo, vua và lính  đều đồng ý để yên vị này. Suốt thời gian Vô Não đã nhiệt tâm thực hành thiền định và cuối cùng chứng đắc thảnh quả. Mặc dù Vô Não chứng đắc thánh quả, tâm hoàn toàn giải thoát, không phiền não nhưng nghiệp quả trước kia cũng phải trả, Tôn giả Vô Não đã nhiều lần đi khất thức bị những người có người thân bị giết trước kia trả thù nhưng Ngài vẫn kham nhẫn an nhiên tự tại, thể hiện tâm thái của bậc giải thoát giác ngộ.

Có lẽ, từ câu chuyện này cho nên trong nhà thiền Trung Hoa mới có câu “buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật” ???