Thăm chùa Kiều Đàm Di – Cúng dường TNS du học – Tặng quà từ thiện

Trong cuộc hành trình trở về đất Phật lần này, ngoài việc thăm và tặng tịnh tài cho học sinh trường Tiểu học Kiều Đàm Di, trước đó, đoàn cũng đã ghé thăm chùa Kiều Đàm Di cũng do Ni trưởng TN. Khiết Minh sáng lập. Sau khi viếng chùa lễ Tam bảo, đoàn cũng đã phát quà những phần quà từ thiện cho các gia đình khó khăn tại địa phương, đặc biệt là các em nhỏ. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã cúng dường hổ trợ cho Tăng ni sinh đang tham gia học tại trường đại học ở Vesali.

Một số hình ảnh ghi nhận được.