Nụ cười hỷ lạc của Thầy

Nụ cười hỷ lạc của Thầy
Vượt bao gian khổ những ngày tháng qua
Dựng xây Tịnh độ ta bà
Tòng Lâm, Hộ Pháp… nở hoa sen vàng
Tăng Ni, Phật tử đạo tràng
Người người niệm Phật nghiêm trang tu hành
Đạo tràng ngày một tịnh thanh
Nụ cười sở nguyện viên thành hỷ hoan.
Ảnh: Fb Van An To