Câu Thi Na dạt dào cảm xúc

Rời thành Tỳ Xá Ly (Vesali), đoàn hướng về thành Câu Thi Na (Kusinagar) chiêm bái nơi đức Phật nhập Vô dư y Niết bàn. Địa danh này sau được các nhà khảo cổ khám phá và xác định thuộc quận Deoria của bang Utta Bradesh, Ấn Độ.

Câu Thi Na, đại tháp Niết bàn đã trở thành một thánh địa quan trọng để những người con Phật đến chiêm bái đảnh lễ. Hầu hết những người hữu duyên hữu phước được chiêm bái thánh tích này không ai không xúc động. Đoàn 70 thành viên xếp thành hai hàng dài căn tấm y ca sa tiến vào đại tháp. Bên trong, bảo tượng Đức Phật Thích Ca nằm trong tư thế kiết tường dài sáu mét, được tạc từ đá đen, sau này vì lòng kính yêu của những người con Phật, bảo tượng đã được dát vàng.

Bảo tượng kim thân Đức Từ Phụ nằm yên bất động trong tư thế nghiêng bên hông phải, tay chống đầu với vẻ mặt an nhiên, thoáng chút ưu tư buồn. An nhiên vì công viên quả mãn, những việc cần làm đã làm xong, ưu tư buồn có lẽ vì hàng đệ tử, vì chúng sanh còn nhiều thăm đắm, si mê…? Đoàn tiến đến phủ tấm y vàng từ chân lên đến vai kim thân đức Phật. Trong không khí trang nghiêm thành kính vô cùng thiêng liêng, đoàn tỉnh tọa trong ít phút. Đâu đó, nghe rất rõ từng tiếng sụt sùi, thút thít… Ai mà không xúc động chứ! Ai mà không ngậm ngùi chứ! Đấng cha lành! trải qua bao năm tháng nắng mưa, phong sương của cuộc đời, mấy ngàn năm Ngài vẫn nằm đó, giáo pháp vẫn còn đây. Tiếng thút thít, tiếng sụt sùi, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má…. Quá hạnh phúc, quá thiêng liêng, khi chúng con còn chút may mắn, còn chút phước duyên gặp được Tam bảo, được chiêm bái, đảnh lễ kim thân đức Phật tại nơi này. Biết nói sao cho hết những cảm xúc dâng trào của những gã cùng tử khi gặp lại Đấng cha lành đà quá muộn. Những giọt nước mắt hôm nay rơi xuống thánh địa này, nguyện một ngày kia sẽ mỉm cười nơi đất Phật!

Nhớ lại, xưa kia, hai vị cao tăng người Trung Quốc là ngài Pháp Hiền và Huyền Trang từng đến chiêm bái thánh tích này và cũng phải thốt lên lời bi thiết, tủi thân vô cùng khi sinh ra đời không gặp được Phật. Bài kệ của Ngài Đường Huyền Trang để lại cho bao người con Phật cùng đồng cảm:

“Phật tại thế thời ngã trầm luân

Kim đắc nhân thân Phật diệt độ

Ảo não thử thân đa nghiệp chướng

Bất kiến Như Lai kim sắc thân”