Cảm thương chiếc lá lìa cành…

Cảm thương chiếc lá lìa cành
Hết duyên hết phận lá đành xa cây
Rằng ai biết được mai này
Cây còn nhớ lá những ngày bên nhau

Lá may về cội đất mầu
Gọi là chung thủy trước sau nghĩa tình
Chẳng may lá phải một mình
Theo làn gió cuốn điêu linh cuối trời

Xa cây nhớ lắm cây ơi
Một lần thôi đã ngàn đời biệt ly
Lá thương lá cũng ra đi
Lá thương lá cũng sầu bi lẽ thường

Lắt lay cố níu yêu thương
Thôi buông cho nhẹ đôi đường cả hai
Còn tình còn lá còn cây
Biết đâu một kiếp tái lai tương phùng