TRỰC TIẾP: Lễ tụng kinh A Di Đà cầu siêu Tiểu tường và Húy kỵ nhị vị hương linh ngày Mùng 2-12-Qúy Mão