TRỰC TIẾP: Lễ khai kinh trì chú Đại Bi ngày 23 tháng 3 năm Quý Mão – 2023